מנחמים את משפחות מושב גיאה

ניתן לחפש ברשימת הנופלים
status
עמר שגה בנגו
סמ"ר עמר שרה בנג'ו ז"ל