מנחמים את משפחות שבי שומרון

ניתן לחפש ברשימת הנופלים
status