WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.20.22 PM

אבי פליישר

"אבי איש של מעשים ולא מילים, משאיר לנו את המורשת שלו, לעשות בלי לפחד, לדאוג לאהובים שלנו, בנחת ורוגע, עד שאנחנו נדרשים ללחימה"
שתפו בוואטסאפ