WhatsApp Image 2023-10-28 at 14.00.27

סמל אור כרמי ז"ל

אור שירת בגולני ונפל במלחמה. בבוקר באירועי השבת השחורה ב7.10, כאשר אור שמע שמחבלים פרצו לבסיס, הוא הלך לכיוון השג עם חבר ומפקד לבדוק האם המידע נכון. כשראה שאכן מחבלים פרצו לבסיס, רץ לחבריו כדי להזהיר אותם ומיד רץ שוב לכיוון השג על מנת לחסל כמה שיותר מחבלים, להבין על הסיס ועל החיילים. לאחר חיסול כמה מחבלים, אור נפל בעימות עימם.
שתפו בוואטסאפ