image_2023-10-14_221149574

אושרי (אושר) וקנין ז"ל

נפל יחד עם התאום שלו, מיכאל ז"ל, תוך כדי הגנה על אנשים אחרים. הותיר אחריו אישה וילדה. "כשמך כן היית ניצוץ גדול של אושר של כל מי שהכיר אותך. תודה על מה שהבאת לעולם הזה והשארת כאן. לעולם לא נשכח אותך, את הלב, את השמחה שלך, ההתלהבות מהחיים, הרצון לתת לכולם, לשמוח יחד כמה שרק אפשר, לרקוד, לחייך ולחגוג את החיים שלנו בכל יום שאנחנו בעולם הזה. תמיד שמת את כל הנשמה שלך בכל דבר שעשית."
שתפו בוואטסאפ