WhatsApp Image 2023-10-18 at 21.39.50

איילת ניר מולכו ז"ל

איילת ניר ושלמה מולכו היו זוג שהתגורר בנתיב העשרה. הם נלחמו יחד עם אקדחים במחבלים שחדרו לנתיב העשרה במטרה להגן על היישוב ומצאו יחד את מותם. איילת הצליחה לירות במחבל שנכנס אליהם לממ"ד ביישוב, אך לא שרדה. איילת הייתה אדם טוב לב, תמיד נרתמה לעזור ולעודד אחרים.
שתפו בוואטסאפ