image_2023-10-14_215037222

בר שכטר ז"ל

השאיר אחריו אישה ושני ילדים. היה מוזיקאי, די ג'יי במסיבה שבה נפל. "איך הצחוק המתגלגל שלך זה הדבר הכי חזק שאני זוכר ממך. איך במקומות של קושי היית יודע לקום ולזרוח ככה. כמה דאחקות היו איתך, כמה אמת שיצאה מהפה שלך תמיד, כמה אהבה בלב הזה."
שתפו בוואטסאפ