image_2023-10-15_174922543

דקלה ערבה ז"ל

נרצחה בעוטף עזה. בנה תומר בן ה-17 נחטף לעזה, יחד עם בנותיו של בן זוגה דפנה בת ה-14 ואלה בת ה-8. לא ידוע עדיין מה מצבו של בן זוגה נועם אליקים. מחבל העלה לייב מהפייסבוק האישי שלה שבו הוא מראה אותה ואת משפחתה מוחזקים כבני ערובה. הותירה אחריה משפחה וילדים. "את דקלה ערבה הכרתי למשך כמה שעות. היא אחת מעשרות המופלאים שמחליטים לעשות שינוי בחייהם, ולאחר שהם בעלי תואר אקדמי אחד לפחות, הם פונים להסבה להוראה וחינוך. נפגשנו ביום אוריינטציה, נכנסה אישה מרשימה ויפה, השקט והאצילות שלה כבשו אותי… יש סטודנטים שנכנסים ללב והקשר אתם הופך לעמוק ומיוחד מאוד, גם אחרי שהם מסיימים. ידעתי בעומקים מבלי להכיר אותה שדקלה תהיה כזו: זו שתוביל את הקבוצה, תחבר, תתן מילה טובה תאפה עוגה."
שתפו בוואטסאפ