חויק סגל

חויק סגל ז"ל

נרצחה בקיבוץ נתיב העשרה תמיד נזכור הייתה פנסיונרית, אחת ממייסדות המושב. חוויק הייתה בת גניגר. בעלה יגאל סגל ז"ל היה ראש המועצה האזורית איתם אשה מיוחדת. יצירתית. שחיינית. לביאה.
שתפו בוואטסאפ