image_2023-10-15_220435348

סמ"ר טל לוי ז"ל

"סמל גדוד 50 של הנח״ל, הפנים היפות של גיבור ישראל שנלחם במוצב סופה מול מחבלים, תוך שהוא מגן על חייליו. היית דוגמא אישית ומודל לחיקוי לחיילים שלך, תמיד בגובה העיניים ובאנושיות גדולה . תודה שהבן שלי וחבריו זכו למפקד שכזה."
שתפו בוואטסאפ