image_2023-10-15_002622579

יהודה בכר ז"ל

"הוא היה אדם יוצא דופן, מלא מוסר ואמונה בלתי מעורערת. יהודה הכניס שמחה לחייהם של הסובבים אותו והיה לו שמחת חיים מדבקת. חלומותיו ושאיפותיו לעתיד היו מקור השראה לכל מי שהכיר אותו. חלומותיו ושאיפותיו של יהודה היוו עדות לרוחו הבלתי מעורערת. הוא ראה בעיני רוחו עתיד מלא באפשרויות, השראה לאחרים לחלום בגדול ולרדוף אחר מטרותיהם בנחישות בלתי מעורערת. ההתלהבות המדבקת שלו מהחיים ויכולתו למצוא שמחה אפילו ברגעים הפשוטים ביותר הותירו רושם מתמשך על בני המזל שהכירו אותו ובהם אני בחודשים האחרונים.."
שתפו בוואטסאפ