image_2023-10-14_231056218

יהונתן קן-דרור ז"ל

נרצח יחד עם בת זוגו יעל רוזמן ז"ל. אחיו כתב עליו: "העולם הזה לא יכל להרשות לעצמו לאבד נשמה מופלאה וטובה כמוך. אני רוצה שתדע שהיית מוקף באהבה ובאור בלכתך. זו הייתה המהות שלך בחייך."
שתפו בוואטסאפ