image_2023-10-15_131445227

יוליה דידנקו Lamai ז"ל

"רוצה שכולם ידעו כמה ילדת אמת ואושר וחיוך היית… כמה היית אהובה .. היית חלק ממני , כמה תמיד היית שם בשבילי דאגת לי כיבדת ידעת ,הכול…"
שתפו בוואטסאפ