image_2023-10-14_223445255

מיכאל וקנין ז"ל

נפל יחד עם התאום שלו אושר ז"ל. "היית כוכב פה על פני האדמה, ועכשיו אתה כוכב בעולם הבא… תודה על כל החוויות הנפלאות שדאגתם תמיד שיהיה טוב אנשים חמים ואוהבי חיים… התאומים הירושלמים עם הלב הכי ענק".
שתפו בוואטסאפ