image_2023-10-14_210806138

משה אוחיון ז"ל

הוספד ע"י הרב בני לאו: "משה אוחיון, מנהל 929, נמצא הרוג עם בנו אליעד. קפצו בהשכמת הבוקר אל מול האויב, כי זה מה שהם למדו לעשות. תמיד ראשונים. משה זה מהות הטוב שיש לנו. סרבן קטלוג מגזרי ופוליטי. סרבן התבייכנות והתקרבנות. רק חיפוש אינסופי למענה לשאלה: "מה עוד אפשר לעשות". חתרן בלתי נלאה למגע עם השטח, שם נמצאים החיים עצמם, שם נמצא העם. שם תהיה גם אתה… השגרה היתה רק נקודת הפתיחה ליום שלו. רק הבסיס לפעולות שנדרשות ללא גבול במהלך החיים. כל יום נולדה יוזמה חדשה, עוד ועוד חתירה למימוש היעד הזה – מפגשים ועוד מפגשים ועוד." הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים
שתפו בוואטסאפ