HJAPMsK11T_0_0_883_826_0_large

נורל מנצורי ז"ל

נורל מנצורי בת ה-25 ואחותה רויה בת ה-22, שתיהן ילידות ארה"ב, נרצחו במסיבה סמוך לקיבוץ רעים. שבועיים לפני המתקפה האכזרית, נורל התארסה לעמית כהן ז"ל שנרצח גם הוא.
שתפו בוואטסאפ