img1134962

סמלת עדי אודיה ברוך ז"ל

עדי מקריית נטפים בשומרון, בכורה מבין 3 אחים, הייתה בדרכה לשירות מילואים על מנת לפתוח עמדת תצפית ונהרגה מנפילת רקטה באיזור שדרות. עדי הייתה מאוד פעילה, מדריכה בבני עקיבא, אהובה, מחייכת לכולם, אוהבת לעזור עם נתינה אינסופית.
שתפו בוואטסאפ