image_2023-10-15_175845348

סמל ראשון אליסף בן פורת ז"ל

היה טבח בגדוד 411, חטיבת האש. "אחי הקטן, היהלום שבכתר, אליסף… לא מאמין שאתה לא איתנו יותר. את הכאב בלתי ניתן לתאר. אתה, שהיית הלב של המשפחה, כל כך שמח ומצחיק, תמיד עם מוזיקה ברקע ויפה, כל כך יפה, חתיך עם הלב הכי גדול בעולם, ששם את כולם לפני עצמו. אף פעם לא כועס, אולי רק בכדרוסל. תמיד טורף את העולם וחי את הרגע וחולם בגדול, בענק, שתעמוד על הבמות הכי גדולות ותנגן והעולם יכיר את המוזיקה שלך ואני יודע שהיית מגשים את הכל."
שתפו בוואטסאפ