image_2023-10-15_155056510

סמ"ר דוד רטנר ז"ל

לוחם גדוד 13 בגולני, נהרג בקרב מול מחבלים לאחר שהקריב את חייו להצלת אנשים אחרים. הרג 30 מחבלים והציל 6 חיילים לפני שנפל.
שתפו בוואטסאפ