659b93c56edc2

עדן גז ז"ל

ימים ארוכים של דאגה ותקווה לטוב עברו על בני משפחת גז מאשקלון, מאז יום שבת. בת המשפחה עדן גז, בת 31, בילתה במסיבת הטבע ברעים אך הקשר עמה נותק. הם הפיצו את שמה ותמונתה ברשתות החברתיות וקיוו לבשורות טובות, אך כעת אותרה גופתה וזוהתה. עדן היא בתם של רוברט גז מעיריית אשקלון ועליזה גז לשעבר מבנק לאומי.
שתפו בוואטסאפ