image_2023-10-15_153543133

ציון לוי ז"ל

נרצח באיזור צומת מבטחים. הוספד ע"י אחיינו: "דוד ציון, תודה רבה על ילדות נפלאה ועל כל השמחה והאור שהיית מביא איתך כל פעם באירועים המשפחתיים. לעולם לא אשכח אותך ואת הבדיחות הפנימיות שלנו שהייתי קטן."
שתפו בוואטסאפ