image_2023-10-14_233801308

רב"ט דוד מיטלמן ז"ל

יוצא החברה החרדית ולוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני, נהרג בקרב נגד מחבלי חמאס. "הוא היה סמל לשמחה, הקרין שמחה על כולם. גם הציניות שלו הייתה סמל. בקרב החברים היה ברור שבכל מצב, לא משנה מה יהיה – דוד יידע לומר את המילים הנכונות והמדויקות."
שתפו בוואטסאפ