image_2023-10-15_003755665

רב"ט נחמן דקל ז"ל

לוחם בגדוד 50, חטיבת הנח"ל, נפל בשבת במהלך קרב מול מחבלי חמאס. גיבור היה בחייו ובמותו וכך נזכור אותו. "עלם חמודות, בחור יפה תואר, מאה אחוז של אהבה וטוהר ונתינה ורוך. חלם גבוה. היה נחוש להיות לוחם, "הכי קרבי שיש", התגייס לנח"ל, פרח והיה מאושר. רצה להיות משהו, מישהו, לעשות טוב, ללכת בדרך ערכית, משמעותית, להעניק מטובו לעולם הזה שלנו."
שתפו בוואטסאפ