image_2023-10-15_001028344

רוחמה (רומי) אליהו ברנט ז"ל

היתה אם יחידנית שהותירה אחריה שלושה ילדים. היתה מעצבת אופנה. "יפה שלי. ככה תמיד אזכור אותך. יפה צוחקת ומחבקת. אי אפשר לסכם אותך ביום ואפילו לא בנצח! אמא לתפארת. נותנת מעצמה מליון אחוז ונשארת תמיד שמחה."
שתפו בוואטסאפ