ארי יחיאל זנילמן

רס"ר ארי יחיאל זנילמן ז"ל


ארי יחיאל זנילמן (מחזור מב ישיבת הר עציון) הי"ד בהגנתו על העם והארץ בנם של רוב וליסה זנילמן אח של יונתן זנילמן (מחזור נא) גיס של הרב יונתן ברול (מחזור מה)
שתפו בוואטסאפ