image_2023-10-15_181620388

רפאל אריאל גורי ז"ל

יצא להגן יחד עם אחיו, רואי חיים ז"ל, על הבית. אריאל היה איש שב"ס לשיעבר. הוא בילה עם אחיו את חג שמחת תורה באופקים אצל הוריהם. בשבת בבוקר כשהתחילו היריות ברחובות, השניים רצו החוצה לכיוון המחבלים כדי להילחם ולהגן על העיר. בנשימותיהם האחרונות הם ניהלו קרבות עם מחבלים ברחובות העיר. "אני זוכר תמיד את חוש ההומור שלך, החיוך שלך… נפלתם בגבורה, והשארתם את לבבותינו שבורים לרסיסים."
שתפו בוואטסאפ