image_2023-10-16_203434314

שגב שושן ז"ל

אביו הספיד אותו: "יום שישי קברנו את בני יקירי, שגב שושן, שנרצח ע"י חלאות. הוא רק רצה להנות, לרקוד, ואני בטוח שהוא נהנה ברמה הגבוהה. שגב היה ילד מיוחד שתמיד רצה לתת, לאחד, לחבק, לאהוב, לחייך, ונתן תמיד אהבת חינם. כל מי שהכיר אותו סיפר שהנשמה שלו זה מכאן ועד סוף העולם. השאירו אתנו כואבים מאוד אבל לא נוותר להם, לא ניתן להם לשבור אותנו. אנחנו עם מיוחד וחזק, נמשיך לאהוב ולזכור את שגב המיוחד, החתיך והאהוב. נוח על משכבך בשלום בן יקר שלי, אוהבים אותך מאוד"
שתפו בוואטסאפ